Từ: kouign amann

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: unanunnekdevezharattrenkIran