Cách phát âm Krǒng

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ក្រមារsong sligh bongណាស់ភ្នំពេញជំរាបសួរស្តី