Từ: ku wa mbere

Thêm vào: 28/07/2011 Đã nghe: 29 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: umuhinziumutsikumvikanaKWIZERAinterahamwe