Từ: kudya

Thêm vào: 01/04/2011 Đã nghe: 37 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: MudiwakwaziwayiMborokuendamukaka