Cách phát âm kuttura

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Buen biåheTi hu komprendePot fabot kuentos ladespasioHunggan, didide' ha'Ha'a, didide' ha'