Cách phát âm l'api

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: las cilhasl'iritlo vistonla parpélal'ussa