Từ: lacune

Thêm vào: 03/05/2010 Đã nghe: 101 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: caylus, Ombre, nez de marche, inévitabilité, connais