Cách phát âm laeng

Từ ngẫu nhiên: ania/anaasino/asinnoadoapoading