Cách phát âm laeng

Từ ngẫu nhiên: asoanginasinapoyagdara