Từ: Lagash

Thêm vào: 08/09/2012 Đã nghe: 86 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Françoise Dolto, Australie, Il fait mauvais, premier, Gewurztraminer