Từ: lakása

Thêm vào: 25/10/2010 Đã nghe: 4 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: pinty, országgyűlés, fekete, gyűlöl, mellékletben