Từ: lauréat

Thêm vào: 22/04/2010 Đã nghe: 157 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Où habitez-vous ?