Cách phát âm laurenci

Từ ngẫu nhiên: aprèparaaverlo banhBeure