Từ: Laurent Ugo

Thêm vào: 19/06/2010 Đã nghe: 105 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Beuttell, réinitialisations logicielles, coquin, l'esprit d'escalier, goéland