Từ: le beau-père

Thêm vào: 15/05/2012 Đã nghe: 417 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Françoise Dolto, Australie, Il fait mauvais, premier, Gewurztraminer