Từ: lesión cerebral

Thêm vào: 23/02/2012 Đã nghe: 72 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: noventa y uno, insiste, exento, ¡Felicidades!, las Islas Británicas