Từ: ljóma

Thêm vào: 21/01/2010 Đã nghe: 15 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: mælskufræði, Áki, að elda, serbneska, panömsk