Từ: llistar

Thêm vào: 01/12/2012 Đã nghe: 25 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Homs, l'àvia, canalització, al·loglot, aspriu