Từ: Lotharius

Thêm vào: 13/12/2011 Đã nghe: 11 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: dimachaerus, duces, Lingua Latina, poeno, pronuntiatus