Cách phát âm Lotharius

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: genitum non factumCumsesedet ad dexteram Patrisprima faciecorvus