Cách phát âm Louis Jacques Mandé Daguerre

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: êtreamourMoulin Rougeeau de toiletterire