Từ: luteţiu

Thêm vào: 17/10/2012 Đã nghe: 14 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: sternocleidomastoidian, a pipera, potrivit, România, saună