Từ: maínha

Thêm vào: 25/09/2012 Đã nghe: 16 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: anidro, acetoacetato, aproveitamento, bergantim, alcalinúria