Từ: Madaydayaw

Thêm vào: 17/10/2008 Đã nghe: 64 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: masursuro, maestra, tungpalem, bagana, paginbagan