Từ: majoritairement

Thêm vào: 09/01/2010 Đã nghe: 86 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: à l'écrit, amuse-gueules, Noir Désir, Ma mère l'oye, Saint-Brieuc