Cách phát âm maluto

Từ ngẫu nhiên: aganosabugenababaagpadigoasideg