Cách phát âm mamihlapinatapai

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ok'olok'othebicximbalutzcintic