Cách phát âm manganez

Từ ngẫu nhiên: dumuttagtraoùmignonez