Từ: Manuel Valls

Thêm vào: 10/10/2011 Đã nghe: 3.2K lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Victorinox, l'addition, embaument, La plus que lente, voient