Từ: Marie Leszczyńska

Thêm vào: 22/06/2012 Đã nghe: 260 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: se serrer la ceinture, tais-toi !, Parisien, emmené, peureuse