Từ: markenorientiert

Thêm vào: 18/10/2011 Đã nghe: 0 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: kartographierend, Nachfrage, Kurt Georg Kiesinger, Scharrer, Köbner