Từ: Melford Elliot Spiro

Thêm vào: 29/05/2012 Đã nghe: 142 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Edwin S. Porter