Cách phát âm micro

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của micro

    • extremely small in scale or scope or capability

Từ ngẫu nhiên: bananagaragethank youroutebook