Từ: miesić

Thêm vào: 31/05/2013 Đã nghe: 0 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: grzybowaty, kwasowy, wysiąść, drelichy, punkt wrzenia