Cách phát âm millo

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Rosalía de CastroxenéricomullerqueixoA Toxa