Từ: minatore

Thêm vào: 24/08/2009 Đã nghe: 12 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: opportunità, alpina, improbabilità, quattro, Federico Fellini