Từ: miré

Thêm vào: 27/01/2013 Đã nghe: 13 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: René Girard