Từ: mitran

Thêm vào: 13/05/2009 Đã nghe: 28 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: neadevărat, Întoarceți la stânga, doină, observație, Chişa