Từ: Mitrica

Thêm vào: 13/05/2009 Đã nghe: 17 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: prin, vacanță, contemporan, a se strica, puci