Từ: moș

Thêm vào: 28/10/2010 Đã nghe: 85 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: carne de pasăre, Dincu, polo pe apă, cursuri, specialist