Từ: mobilizować

Thêm vào: 03/10/2012 Đã nghe: 3 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: urodziny, ekranizator, nobilitować, Paweł Edmund Strzelecki, szczodrzy