Từ: mode d'envoi

Thêm vào: 29/08/2009 Đã nghe: 200 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: bleu, levée en masse, accueillant, Boucherville, Luc Jacquet