Từ: mondanités

Thêm vào: 15/02/2010 Đã nghe: 13 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: prestigieux, Aslonnes, huile, Bessay, Pierre Schlumberger