Từ: monocultura

Thêm vào: 16/01/2011 Đã nghe: 1 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: tannino, Fabriano, perfetto, covone, paletta forata