Từ: Monte Sissone

Thêm vào: 20/09/2012 Đã nghe: 21 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: litote, fiammetta, Corniglia, torturarsi, semitonico