Từ: morð

Thêm vào: 06/12/2010 Đã nghe: 38 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Siglufjörður, Salur, svartidauði, deginum, Yngvi