Từ: nákvæmlega

Thêm vào: 02/08/2010 Đã nghe: 11 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: sællrabbavilliblómmúkkilunga