Cách phát âm nababa

Từ ngẫu nhiên: ania/anaasino/asinnoadoapoading