Cách phát âm nabolag

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: tirsdagtissemandÅrhusNiels Wilhelm Gadeforår