Từ: nadbíhat

Thêm vào: 22/12/2011 Đã nghe: 2 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: významnosti, vlka, Mikoláš Aleš, řevnivost, uzavřenu