Từ: Nagsisipagsisinungasinungalingan

Thêm vào: 18/12/2012 Đã nghe: 55 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Manuel L. Quezon