Từ: nakautang

Thêm vào: 17/10/2008 Đã nghe: 13 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: agkiddawagparangal-alliaagpakitaagtarigagay